Det startet ganske smått og forsiktig i 2004. 10 år senere er senteret på kaikanten i Molde en av landets største og viktigste kursleverandører. Ikke bare for norsk offshore, slik det var den gang kurssenteret til Linjebygg Offshore (LBO) startet opp. I dag er også ulike landbaserte næringer viktige deltakere på de mange kurs som gjennomføres. Mer enn 10.000 deltakere har fått opplæring ved senteret siden oppstarten. 

Magne Beyer leder LBO Kurssenter. Han sier virksomheter på land har mye å lære av olje- og gassnæringen når det gjelder sikkerhetsopplæring. – Innimellom må jeg snu meg bort når jeg ser situasjoner på byggeplasser og andre risikoutsatte virksomheter. Det er likevel positive trekk ved at stadig flere bedrifter har tatt dette med bruk av fallsikring på alvor. Men jeg er ikke i tvil om at behovet er stort når det gjelder det å øke kompetansen innen arbeid i høyden, forteller Beyer. Når Aktuell Industri er innom kurssenteret er både operatører fra LBO og kursdeltakere fra andre bedrifter i full aktivitet i opplæringshallene. Det trenes på rigging, bruk av traverskran og tilkomstteknikk. I tillegg var en av Moldebedriftens kurslederne i nabobyen Ålesund og holdt fallsikringskurs hos en kunde. Lengden på kursene som tilbys varierer stort. Alt fra en halv dag innen fallsikring til to ukers kurs innen tilkomstteknikk eller stillasmontering. Kursene kan være fysisk krevende og ikke minst svært omfattende. LBO er størst i Norge innen offshoreklatring (tilkomstteknikk). Svært mange av de som har behov for ny opplæring eller resertifisering innen klatring er innom LBO Kurssenter, forteller Beyer. I tillegg ramser kurssenterets daglige leder opp kurs i rigging, bruk av løfteredskap, fallsikring og redning, isolatørfag, personløfter, traverskran, stillasbygging og kurs i bruk av liten truck, som de viktigste kurstyper kurssenteret leverer. – Naturligvis følger alle våre kurs norske standarder, fagplaner og forskrifter som er offisielt utarbeidet, sier den sikkerhetsfokuserte lederen.

Magne Beyer forteller videre; – I fjor gjennomførte vi drøyt 200 forskjellige kurs og aktiviteter med til sammen 980 deltakere. To tredjedeler av disse var eksterne kunder. Det vil si privatister og fra bedrifter. Vi har hatt en jevn og stabil økning de fem siste årene. LBO Kurssenter solgte «kunnskap ferdigheter og holdninger» for knappe ni millioner kroner i 2012. Forventningene til 2013 er store. Og i løpet av årets første måned fikk hele 135 kursdeltakere opplæring hos oss, forteller han. LBO AS har 550 ansatte i inn og utland, og nøyaktig 100 egne operatører var på kurs på senteret i januar. Beyer er stolt av at kurssenteret har et solid renommé i bransjen. Han påstår at viktige grunner til det er at de er moderne og i stadig utvikling, og at kurslederne har solid erfaring ved å kombinere offshorearbeid og opplæring. – Jeg vil påstå at våre kursledere holder høyt faglig nivå og er sertifisert. I tillegg er vi alle interessert i å forstå oss på kundens behov og utfordringer og løse disse. I tillegg til de fire faste kurslederne som er ansatt ved kurssenteret, har vi 15 andre erfarne offshorearbeidere som er kvalifisert til å drive opplæring hos oss, forteller senterets leder. LBO Kurssenter har lagt bak seg 10 gode år med vekst og utvikling – Vi satser på kvalitet og solid utførelse i alle ledd. Dette må til for at vi skal være kundens førstevalg. Akkurat det gjelder både offshore og landbaserte virksomheter. Vi har helt klart ambisjoner om at også de neste 10 årene også skal bli slik. Vi har mye å tilby. Ikke minst er vår nærhet til flyplass og mange overnattingsmuligheter positivt, avslutter Magne Beyer ved kurssenteret i Molde.