Hardangerbroen, Bybanen, Haukeland Sykehus. Dette er bare noen eksempler på store byggeprosjekter der Unicon leverer ferdigbetong.

Unicon AS er en av landets ledende betongleverandører med 32 fabrikker i Norge. Bergensavdelingen ble etablert i 2003 da Bergen Betong ble oppkjøpt. I 2009 sto et nytt, moderne anlegg klart på Laksevåg med to linjer som kan produsere 70-75.000 kubikk i året.

Effektiv organisasjon
– I fjor kjørte Unicon ut nærmere 60.000 m3 ferdigbetong fra fabrikken på Laksevåg sier distriktssjef for Unicon Bergen, Runar Aas (56). Han har jobbet i selskapet siden 2006 og har opplevd en rivende utvikling. Bergensavdelingen har i alt syv ansatte i produksjon og administrasjon. – Vi er få, men synes vi får utrettet mye. I tillegg kommer en rekke transportører som jobber på kontraktørbasis med en stor og moderne bilpark. Dansk Petter Smart Unicons historie startet på 1920-tallet i Danmark, takket være sivilingeniøren Kristian Hindhede. Under et besøk i USA hadde han sett en betongblander på hjul. Det ga ham ideen til å bygge verdens første «roterbil» som kunne frakte flytende betong til byggeplassene. Dette prinsippet er i bruk den dag i dag og er grunnleggende for å kunne levere betong i riktig konsistens til rett tid. Unicon er langt framme innen teknologi og logistikk. Ved hjelp av avanserte programmer styres produksjonen effektivt, slik at kapasiteten utnyttes, og riktig kvalitet leveres til rett tid.

Størst i Bergen
Unicon-fabrikken på Laksevågneset er Bergens største i sitt slag. Anlegget ligger ved kai, der sand og stein blir losset inn på silo fra båter. Sementen blir levert i bulkbiler. – Det er høy byggeaktivitet for tiden, og vi kjører daglig ut mellom 200 og 500 kubikk med betong til Bergen og omland. Til næringsbygg, bolig og anlegg, sier Aas. Unicon har blant annet levert rundt 8000 kubikk ferdigbetong til DNBs nye bankbygg i Solheimsviken som skal huse 1800 ansatte. – Dette var en spennende byggeplass der det til tider pågikk tre-fire forskjellige støpejobber samtidig. Logistikken var krevende, med betongbiler som kjørte inn og ut av byggeplassen i ett sett.

Flotte betongbroer
Av anleggsprosjekter fremhever Runar Aas to nye flotte bindeledd Bergen fikk i 2012, broen ved Nye IKEA, og bybanebroen ved Lagunen, utført av henholdsvis Strand AS og NCC Anlegg i tett samarbeid med Unicon. – Dette var svært interessante prosjekter, og resultatene taler for seg. Broene er blitt flotte eksempler på at betong kan se fint ut. Bybanebroen ble støpt kontinuerlig i løpet av to døgn, sier Aas som legger vekt på et tett samarbeid med entreprenørene. – Og vi føler at vi har lykkes. Det handler blant annet om å være hyppig til stede på byggeplassene og følge spesielt godt opp de mest kritiske fasene i en byggeprosess.

Mesterverket
Enda mer imponerende er arbeidet med Hardangerbrua der Unicon i samarbeid med Veidekke AS bygger Nordens lengste hengebro på 1380 meter. Hovedspennet er 1310 meter, 20 meter lengre enn Golden Gate i San Francisco. – Vi har levert ca. 30.000 kubikk ferdigbetong, og slike mengder kunne ikke fraktes fra Bergen. Derfor satte vi opp to mobile blandeverk, ett på hver side av Hardangerfjorden. Kun de siste kubikkene ble kjørt fra Unicon’ fabrikk på Laksevågneset, men det var også den viktigste leveransen, ifølge Veidekkes teknolog. Dette skyldes at det var den mest iøynefallende konstruksjonen på broen som alle kjørende ville legge merke til. Tilbakemeldingen vi har fått fra Veidekke er at dette ble meget vakkert og at de er godt fornøyd.

Høy byggeaktivitet
Unicon er også sterkt delaktig i andre veiprosjekter i og rundt Bergen. På E39, sterkningen Vågsbotn til Hylkje, bygges en ny tunnel som skal gi bedre trafikkflyt i området. I dette prosjektet samarbeider Unicon med entreprenøren Implenia AS , og betongbilene ruller av gårde dag og natt. Noen mener pilene i byggebransjen peker nedover, andre spår lysere tider. Runar Aas er realistisk optimist. – Vi tror den høye byggeaktiviteten vil fortsette i 2013 før det flater ut i 2014, sier han og nevner flere prosjekter Unicon Bergen regner med å levere betong til: Den nye barne- og ungdomspsykiatriske avdelingen på Haukeland Universitets-sykehus, et av flere store planlagte byggeprosjekter ved sykehuset. Bybanestrekningen fra Lagunen til Flesland, inklusiv nytt verksted og depot, en etappe som er kostnadsberegnet til nærmere fire milliarder kroner. Oppstart 2013. Bybane fra sentrum til Åsane som er under planlegging og som foreløpig er kostnadsberegnet til ca 2,5 milliarder med oppstart 2014/15. Av interessante veiprosjekt kan nevnes siste del av Ringvei Vest og den nye E39 fra Rådal til Os. Også dette er milliardprosjekter.

Flere boliger
Den kraftige befolkningsveksten i bergensområdet har gitt et stort etterslep i boligbyggingen. Unicon er en viktig deltager i den omfattende byggeaktiviteten som nå er i gang. – Vi ser at det tetter seg til langs bybanetraseen, sier Aas og viser til Nesttun der Unicon-kunden Strand AS snart har sluttført et stort leilighetskompleks, Nesttunvannet Terrasse, like ved bybanestoppet.

Tøff konkurranse
Unicon leverer betong av beste kvalitet og har utviklet logistikk som tilfredsstiller de mest kresne kunder. – Dette er et viktig grunnlag for vår suksess, i tillegg til god service og evne til å sette seg inn i den enkelte kundes behov og ønsker. Vi opererer i en bransje med tøff, internasjonal konkurranse, men vi driver rasjonelt og er konkurransedyktige, sier Runar Aas.