f.v. Prosjektleder Roger Gjervik og daglig leder Tommy Guldbrandsøy ser fram til å satse for fullt på næringsparken fremover.

f.v. Prosjektleder Roger Gjervik og daglig leder Tommy Guldbrandsøy ser fram til å satse for fullt på næringsparken fremover.

I Lindås kommune like nord for Bergen planlegges en ny næringspark på 500 mål med både dypvannskai og tilkomst rett på E39. Bak prosjektet står eiendomsutviklerne i ATR Eiendom.

Av: Paul André Sommerfeldt

Med slagordet «rett på sjø og vei» er planleggingen av Nordhordland Næringspark nå godt i gang. Parken, som er under etablering, ligger sentralt plassert i Lindås kommune ved E-39 og Osterfjorden, om lag en halvtime nord for Bergen sentrum.
Utviklerne i ATR Eiendom legger opp til å kunne skreddersy løsninger både i forhold til tomtestørrelser, bedriftens behov og krav.
– Vi er i dialog med forskjellige bedrifter som vi kan tilby ferdig planerte tomter med vei, vann og kloakk, sier daglig leder Tommy Guldbrandsøy i ATR Eiendom.

Land og vann
Tomtene vil kunne bli attraktive både for transport- og logistikkfirma, lagervirksomhet og andre produksjonsbedrifter.
– Vi ønsker oss flest mulig type bedrifter og tror vi kan ha et fortrinn med lett tilgang til både E-39 og sjøen. Sjøveien og mer trafikk på sjø kontra vei er et satsingsområde, sier Guldbrandsøy. Som en del av næringsparken vil det bli tilrettelagt for en dypvannskai på inntil 380 meter. Havneområdet vil også ha store landarealer som planlegges i henhold til miljøkrav. Ifølge Guldbrandsøy er de maritime forholdene gode med gunstige dybdeforhold langs et sjøstykke som er lite værutsatt. I tillegg skal veien mellom havneområdet og opptil E-39 oppjusteres.

Bruker sjøvarme
Det er ATR Eiendom som selv har utviklet ideen om en ny næringspark i Lindås. Selskapet har i dag tre ansatte og har prosjekt- og eiendomsutvikling knyttet til nærings- og boligprosjekter på Vestlandet som sin kjernevirksomhet. Et annet stort prosjekt selskapet nettopp har ferdigstilt er «Lysthuset Sandviken» som består av 17 moderne leiligheter og 800 kvm næringsarealer ytterst i sjøkanten. Til oppvarming benyttes sjøbåren varme, en teknologi som også planlegges å bli tatt i bruk i næringsparken på grunn av de ideelle forholdene.

Flere arbeidsplasser
Med en splitter ny næringspark håper utbyggerne å kunne bidra til økt vekst og utvikling i Lindås kommune.
– Kommunen har vært positive hele veien og vi håper at det kan skape flere arbeidsplasser i området rundt Osterfjorden, slik at ikke alle må reise inn til byen. Det begynner å fylles opp i Bergen og vi mener det er et reelt behov for dette, forteller Guldbrandsøy. Utbyggingsavtalen med kommunen ble inngått i juni i fjor og arbeidet ved E-39 vil starte for fullt til høsten.

Tilpasser tomtene
Selskapet er nå i ferd med å få alle søknader og alt materiell på plass og ved sjøen er grunnarbeidet alt i gang.
– Næringsområdene vil i stor grad tilpasses den enkelte bedrifts ønsker og behov med gode muligheter for både samlokalisering og synergieffekt, sier Guldbrandøy. I tillegg til de ferdige tomtene på 2 mål vil det bygges flere seksjonsbygg rettet mot mindre bedrifter og virksomheter. De mindre næringsseksjonene begynner på 200 kvm og kan enten kjøpes eller leies. Han legger til at næringstomtene vil bli store og fleksible med 150 % bruksareal og opptil 21 meters bygghøyde. Det er foreløpig ikke satt noen dato for når prosjektet vil være ferdigstilt, men ATR Eiendom satser fullt på næringsparken fremover.
– Det tar tid å utvikle slike store områder og det er en del faktorer som skal på plass. Vi kommer i tiden som kommer til å samarbeide med arkitekter, konsulenter og entreprenører alt etter hvilken kompetanse vi trenger, sier Guldbrandsøy.

20140207_NHnaringspark_annonse

Illustrasjon_NH_naeringspark_E39_stort_med_tekst

NH_naeringspark_havn