Med tilsammen 400 avdelinger fordelt på 14 land, over 200 maskintyper, mer enn 150 000 kunder og 2700 ansatte, er Cramo konsernet en solid aktør innen utleiemarkedet.

Cram Rental Concept er det mest konkurransedyktige konseptet i bransjen, og Cramo konsernet rangerer som nummer 2 innen utleie til proffmarkedet i Europa.

Rollemodell i bransjen
Selskapets klare visjon fremover er å bli en rollemodell innen utleie. Organisasjonen har størrelse og ressurser til å betjene de største så vel som de minste kundene og prosjektene. Harmonisering og effektivisering av driftsformen ved blant annet økte investeringer innen lokaler og personale, er noen av virkemidlene.

Lojalitet – Omsetning – Leietid = Unike leiepriser!
Cramo er kjent for å være en samarbeidspartner som gir noe tilbake. Lojalitet – Omsetning – Leietid = Unike leiepriser! Et trofast kundeforhold hos Cramo skal selskapets kunder belønnes for.

Vekst og spennende utvikling i region vest
I region Vest som strekker seg fra Kristiansand i sør til Bergen i nord, hvor Even Egebakken er Regionsjef, har investeringene i de menneskelige ressurser allerede gitt positive resultat på bunnlinjen. Avdelingen i Stavanger er nå en av de mest lønnsomme i Norge. Nå investeres det også i større og bedre lokaler for å bedre kunne møte forventet vekst for avdelingen. I disse dager flytter Stavangeravdelingen inn i nye lokaler på Kvelluren industriområde.

For A Great Day At Work
Cramos ansatte jobber hardt med å bygge nære relasjoner til sine kunder og selskapet konkurrerer på alle markeder. Videreutvikling av den enkelte ansatte er en svært viktig suksessfaktor i dette arbeidet. Selskapets fremgang bygger på kompetente, motiverte og engasjerte medarbeidere som jobber rådgivende med våre samarbeidspartnere i markedet. Ved å investere i kompetanseutvikling internt styrkes utvilsomt selskapets markedsposisjon, mener Egebakken og avdelingsleder ved Cramos Stavanger-kontor, Ingvar Skogland. I tillegg oppnår selskapets kunder større effektivitet, fleksibillitet og sikkerhet. Etter syv måneder i stillingen som regionssjef, fremstår Egebakken som en solid støttespiller for regionens ansatte ved de ulike avdelingen og regionens mange kunder. Dette har utvilsomt forsterket den positive Cramokulturen internt innen region Vest sier Ingvar Skogland. Egebakken har stor tro på region vest, nettopp på grunn av det gode samholdet og samarbeidet mellom de ulike avdelingen. Med nye og større lokaler for Stavangeravdelingen, samt nyansatt KAM nasjonalt vil region vest og Cramo kunne fortsette den positive utviklingen. Cecilie Bærheim er ansatt nasjonalt i konsernet, men ettersom hun skal betjene olje og industrikunder, vil hun være godt synlig i region vest sin avdeling. Han er forventningsfull til hva framtiden har å by på av nye spennende prosjekt og samarbeid med både ekstisterende og nye kunder i hele regionen, og ikke minst entusiastisk med tanke på den spennende utviklingen selskapet er inne i, nasjonalt.