Teknologisk Institutt har kurset næringsliv og industri siden begynnelsen av 1920-tallet. Kundelisten består av de aller største og mest suksessrike selskapene i Norge. 

Hans Kristian Gentz

Hvert år får flere tusen personer opplæring som fører frem til eksaminering og sertifisering innen kvalitets- og miljøledelse, risikostyring, overflatebehandling, non destructiv testing (NDT) og sveiseteknologi.

Større krav
Stadig flere bransjer møter krav om bedre systemer innenfor helse, miljø, sikkerhet og andre rutiner knyttet til sine produkter og tjenester. Teknologisk Institutt har et bredt spekter av kurs, som både gir praktisk trening og faglig påfyll for ledere og medarbeidere. – Å investere i menneskelig kapital er kanskje enda viktigere enn å øke materielle verdier. Etterutdanning er nøkkelen til stabil konkurranseevne. Mange bedrifter bedrer konkurranseevnen i nedgangsperioder, ved å investere i de ansatte. Grunnen til det er enkel: Man står styrket i anbudsrunder, og det blir lettere å innfri økte krav både fra kunder og bransjen, sier ansvarlig for kursadministrasjon hos Teknologisk Institutt, Kjell Roger Einarsen.

Dokumentert kompetanse
Teknologisk Institutt tror på «learning by doing», at man lærer best i en kombinasjon av teori, praktisk trening og diskusjoner med andre deltakere. Denne grunntanken er felles for alle kursene. Våre utdanningsløp gir kompetanse som fører frem til sertifisering i henhold til nasjonale eller internasjonale standarder, sier markedsrådgiver innen materialteknologi og kalibrering, Tina Hauge Petersen. Kvalitetslederskolen er sammen med Sveiseinspektørskolen to av instituttets mest populære etterutdannelser.

Internasjonalt nivå
Med dokumentert kompetanse sikres både arbeidstaker, arbeidsgiver og bedriftens kunder et høyt faglignivå og riktig ivaretakelse av krav til utførte oppgaver. Vi ser at internasjonale sertifikater som Quality Manager, Quality Lead Auditor, Risk Manager, Internasjonal sveiseinspektør (IWI) og sveisekoordinator (IWS) er etterspurt i industrien, avslutter Petersen. Dette er bare noen av de utdanningsløpene man kan delta på i regi av Teknologisk Institutt – som også tilbyr spesialiserte kurs innenfor gass, renhold, verneingeniør og materialteknologi.

Der du er
Teknologisk Institutt er til stede i Stavanger og Haugesund. Det gir god mulighet for bedrifter i området til å tilegne seg kortreist kompetanse. – Vi følger industrien og har egne kompetansesentre som er relevante for regionen, sier Einarsen. I Haugesund har vi spisskompetanse innen gass- og brannsikkerhet, mens vår Stavangeravdeling har spesialkompetanse innen sveiseteknologi. Teknologisk Institutt tilbyr kurs der teori og praktisk trening er like viktig. – Vi vet at våre kurs gir gode resultater og skaper engasjement, både når opplæringen pågår og når man er tilbake på jobb, tilføyer Einarsen.

Bredt spekter
Kurskatalogen består av flere enn 100 titler og Teknologisk Institutt har 200 høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg til kursvirksomhet, bistår Teknologisk Institutt også med rådgivning, testing og analyser, inspeksjon og tredjepartsbevitnelse, produktutvikling og kalibrering. I 2013 hadde de 4000 kunder og 3500 kursdeltakere totalt. Det ga en omsetning på 260 millioner kroner.