WIDEROE-VINTER-5086-396192

Lavere aktivitet i oljesektoren er en stor utfordring for Widerøe. Det må tenkes alternativt. Likevel opplever flyselskapet en jevn og positiv utvikling, også etter at nye eiere har overtatt selskapet fra SAS.

Hans Kristian Gentz, Foto: Widerøe

– Vi ser stadig på områder som kan veie opp for svikten i oljebransjen. Frakt av fersk sjømat er en av våre nye satsningsområder. Sjømat kan gå i havet til vi har ledig kapasitet, det sikrer helt fersk levering til enhver tid, sier fraktsjef i Widerøe, Svein Visdal. Kongekrabben som tas opp i vinterhalvåret er sentral, mens fisk fraktes hele året.

Vedlikehold og verft
Selv om oljevirksomheten er den største kundegruppen, er skipsindustrien er fortsatt en stor og viktig kundegruppe for flyselskapet. Noen store og mange små verft langs hele kysten, er helt avhengige av faste leveranser, ofte med kort frist. De små verftene betjener den norske fiskeflåten. I tillegg kommer vedlikehold av noen av forsvarets båter, og små og store utfordringer knyttet til alle typer skipsfart.

WIDEROE-CARGO-8718Effektivet og punktlighet
– Vi fortsetter som før, effektivet er fortsatt vårt viktigste stikkord. Flyfrakt er effektivt. Tidligere har det vært enkelt å overbevise kundene om å benytte flyfrakt, nå må vi jobbe hardere for å få de til å komme. Det går relativt greit å overbevise kundene om at de bør bruke flyfrakt, utfordringen er å få nye kunder. Når en stor sektor som oljeindustrien opplever nedgang, betyr det at vi må jobbe iherdig, sier Visdal.

Papirer og folk
Det er ikke bare skip og sjøfart som danner Widerøes kundegrunnlag på fraktsiden. Aviser, post og forskjellige hastedokumenter utgjør en stor og viktig del av kundemassen. I tillegg til passasjerer, som er hovedoppgaven for selskapet. Widerøe har 450 daglige avganger og 42 fly i fire forskjellige versjoner Frakten utgjør mellom 17 og 18 tonn – hver eneste dag. – Mange kan ikke eller vil ikke ha egne lagre, derfor er de avhengige av å frakte gjenstander raskt og effektivt, slik at kundene får som avtalt.

Sparer kostnader
Kan kundene få varene samme dag eller dagen etter, mot å betale litt mer enn for en flere dager lang leveranse, gjør de ofte det. – Vi leverer også spesialdeler til biler, mekanisk industri, veivesen og til bygg og anleggsbransjen. Kostnadene for et firma er store når deler ryker, vi sørger for at de får nye deler så raskt som råd er, forteller Visdal.

– Større enn du tror
Mange tror at Widerøe er et lite selskap. – Vi er større enn du tror, repliserer Visdal, og henviser blant annet til selskapets omfattende rutenett, som ikke bare dekker Sør-Vestlandet. 48 ulike steder får besøk av Widerøes fly. Vi frakter dessuten dagsferske aviser over hele landet, i tillegg til blomster, akvariefisk, medisiner, blodprøver og andekyllinger. sier Visdal. Åtte tonn post kommer luftveien med Widerøe hver eneste dag.

Fraktsjef i Widerøe, Svein Visdal

Fraktsjef i Widerøe, Svein Visdal

Sterk omstillingsevne
Vi lever i en ny hverdag med nye eiere, og vi har en sterk omstillingsevne og er fremtidsrettet. Ingen har flere destinasjoner enn oss i Norge, i tillegg har vi fly som er perfekte for de markedene vi betjener og som er meget godt egnet for flyfrakt. I gjennomsnitt tre millioner mennesker velger årlig Widerøe når de skal frakte seg selv fra A til B. – Vi lever i en spennende tid, og har en meget dyktig arbeidsstyrke på våre stasjoner. Jeg er optimist når det gjelder fremtiden, sier Visdal, med 33 års erfaring i selskapet.

Netthandel øker sterkt
Stadig flere kjøper det de trenger via Internett. Det merker også Widerøe, selv om kundene nok ofte ikke merker at Widerøe er en del av frakprosessen for nettbrett og filmer og musikk, sier Visdal. Han opplever at mange velger raskest mulig levering også for denne typen varer, fordi kostnadene forbundet med rask levering i forhold til ikke så rask levering, er forholdsvis små.

WIDEROE-ERA-LOFOTEN-7057-1670495