Innføringen av vikarbyrå-direktivet skjerper kravene til innleid arbeidskraft. Det inne-bærer ingen brå overgang for bemanningsselskapet Odin Partner.

– Dette er prinsipper vi har fulgt i alle år. Hvis vi ikke er i stand til å lønne korrekt, ja da gir vi oss, sier Noralf Lekva, styreformann i Odin Group.  Han er opprinnelig fra Hyllestad, men bor nå i Bergen sammen med sin kone Åse Hauge fra Salhus som er daglig leder i Odin Partner.

Maritime tjenester
Odin-gruppen har shipping som rød tråd. Hovedkontoret ligger i Bergen sentrum med flott utsikt til det yrende livet i Vågen. Ved å knytte sammen flere selskaper tilbys et bredt spekter av maritime tjenester, blant annet rekruttering. Dette er en omstridt bransje, med stadige avisoppslag om arbeidere i Norge som hever «polsk lønn». Vikarbyrådirektivet, som ble innført fra årsskiftet, krever at utleide arbeidstakere skal ha minst like gode vilkår som de ville ha hatt ved direkte ansettelse i en bedrift for å utføre samme arbeid.

Fornøyde ansatte
– Vi oppfylte kravene i direktivet lenge før det kom, noe som også har bakgrunn i innføringen av allmenngjøringen i verftsindustrien. Vi har ryddige forhold, vi lønner godt, og har fornøyde ansatte. Mange av dem har vært med helt siden 1990-tallet. Vi samarbeider blant annet med RadøyGruppen, og da det var vanskelig å skaffe tilfredsstillende boliger til våre folk, kjøpte vi like godt et eget hus til dem på Radøy, sier Lekva som startet Artic Shipping i Førde i 1988, sammen med Ove N. Vilnes. – Vi begynte med formidling av arbeidskraft så smått midt på 90-tallet da Ove og jeg oppdaget at verftene manglet fagarbeidere. Vi fant løsningen i Polen der det var stor tilgang på folk med erfaring, samtidig som prisen var overkommelig.

Kontor i Gdansk
Lekva solgte seg ut av Artic-gruppen i 2011 og styrer i dag selskapene Alpha Chartering, Odin Marine Consulting og Odin Partner under én paraply, Odin Group. Odin Partner har hovedkontor i Florø, rundt 20 fast ansatte og mellom 50 og 150 innleide arbeidstakere. – Vi har også et selskap og agentkontor i Gdansk i Polen og kan tilby faglært og kvalifisert arbeidskraft innfor de fleste yrkeskategorier. Vi rekrutterer blant annet mannskap til skip og ingeniører på land.

Kan faget sitt
Det er ikke tilfeldig at området Gdansk-Gdynia er hjemsted til mange flinke fagfolk. Området har lange og sterke tradisjoner som sentrum for skipsverft. – Norsk industri er i stor grad avhengig av arbeidskraft utenfra, og Odin Partner sørger for kvalitet. Folkene vi rekrutterer fra Polen kan faget sitt, og de har god arbeidsmoral, sier Lekva. Opplæringen skjer i samarbeid med Akademia Moreska i Gdynia, en av Europas største høyskoler innen maritime utdanning. Her gjennomføres bl.a. «site testing» for personell i bransjer der slikt er påkrevet. Lekva påpeker at Odin Partner følger alle sikkerhetsregler strengt, har lavt sykefravær og som nevnt: Ordnede lønnsforhold, blant annet gjennom tariffavtale med Fellesforbundet.

Hele kysten
Foruten Bergen og Florø har selskapet også kontor i Stavanger og dekker således alle de tre vestlandsfylkene. Blant de største kundene er: Radøygruppen, West Industri Service i Florø, GMC i Stavanger og Ulstein Verft som leier fagfolk som platearbeidere, sveisere og rørleggere. De aller fleste polakker. – Vi har hele tiden en god dialog med kundene. Det er viktig å sørge for at arbeiderne får skikkelig behandling, og at gjeldende regler alltid blir fulgt. Derfor setter vi pris på at vikarbyrådirektivet ble innført slik at alle aktørene i bransjen må konkurrere på like vilkår, sier Lekva som mener det lenge har vært konkurransevridende at noen i bransjen har bedrevet sosial dumping. – Men jeg ser at forholdene er blitt bedre. Både på grunn av de mange medieoppslagene og på grunn av vikarbyrådirektivet, sier Noralf Lekva.