Fra å være et søppeldeponi der alt ukritisk ble gravd ned på begynnelsen av 90-tallet, gjenvinner Hadeland og Ringerike Avfalls-selskap (HRA) i dag 97-98% av avfallet de får inn. Nå er håpet at all matavfall skal bli til drivstoff i form av biogass, og de er snart i mål.

JEVNAKER: Da daglig leder Amund Bø begynte i HRA i 1993 var det omtrent bare en stol og en pult og det var det, ifølge han selv. I dag har bedriften 20 fast ansatte, og ansvaret for å behandle avfallet til omtrent 27 000 abonnenter på husholdning og 4000 abonnenter på hytter. – Vi har i alle år lagt vår elsk på behandling av matavfall, og derfor er vi der vi er i dag med biogass, sier Bø. Hvert år tar bedriften imot omtrent 5000 tonn matavfall fra sine fem eierkommuner Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran, i tillegg til at de tar imot matavfall fra flere andre Østlands-kommuner. Totalt utgjør dette omtrent 16 000 tonn matavfall i året. – Vi har lenge hatt én forbehandlingslinje på 10 000 tonn, men det siste året har vi bygget en parallell linje som også tar 10 000 tonn. Da nærmer vi oss det som virkelig er så stort at vi kan produsere drivstoff, sier Bø.

Første i Norge
Etter at avfallet er hentet hos abonnentene og kjørt til HRA, begynner prosessen med å produsere biogass. – Først kvernes matavfallet opp til en passe tykkelse, det blandes vann til ”biosuppe”, og så pumpes den over på store råtnetanker. Her råtner avfallet uten tilgang på oksygen, og da er det bakterier som spiser dette og produserer biogass, forklarer den daglige lederen med stor iver. Denne biogassen inneholder mellom 65 og 70% metan, men for å kunne brukes som drivstoff kreves det at gassen inneholder minst 97% ren metan. Etter en anbudsrunde var det DMT Millieutechnologie BV fra Nederland som vant anbudet med å levere et nytt renseanlegg som renser biogassen ved hjelp av membraner. – Dette er en forholdsvis ny teknikk, og vi er de første i Norge med et slikt anlegg, forteller Bø.

Internasjonalt anlegg
I tillegg til renseanlegget fra Nederland, finner vi flere internasjonale leverandører hos HRA. Det nye forbehandlingsanlegget kommer fra Cellwood Machinery AB i Sverige, og anlegget på HRA er deres første leveranse til Norge. Fra Danmark har Lundsby Bioenergi A/S levert råtnetanker i betong, og den nye høytrykkskompressoren er fra SAFE i Italia. Fra Norge har Brimer Kvamsøy AS vært inne og levert råtnetanker i glassfiber, og BioTek AS har levert sentrifuge, varmeveksler og røropplegg. HRA har bestemt seg for at de vil selge gassen de produserer til AGA AS, som vil sørge for distribusjon. Sammen har de to bygget en gassfyllestasjon rett utenfor porten til HRA på Jevnaker.

Veien videre
I starten av juni er det klart for offisiell åpning av det nye biogass-anlegget, og Bø forteller at de ligger godt an. – Vi er i ferd med å teste det nye anlegget nå, og da vi testkjørte i går kveld tok vi ut metan på 95%, noe vi er svært fornøyd med tatt i betraktning at det var den første gjennomkjøringen. Med det nye anlegget har HRA kapasitet til å produsere 2 millioner kubikk gass årlig, noe som tilsvarer 2 millioner liter diesel. I første omgang er målet at alle renovasjonsbilene skal gå på gass, og på lengre sikt at flere skal få glede av lokal gass-produksjon. – Det lokale postvesenet har allerede kjøpt 5 biler som går på gass, konkluderer Amund Bø fornøyd.