Dette merket gir grønt lys for kildesortering. Noen har tatt ansvar og betalt for at det du sorterer blir forsvarlig gjen-vunnet.

Du har kanskje sett dette grønne merket på varer du kjøper uten helt å skjønne hva det står for? Merket betyr at produsenten eller importøren av varen har tatt sin del av miljøansvaret: Ved å betale for at du kan kildesortere. – Alt du leverer til gjenvinning sparer miljøet. I stedet for å produsere nye produkter kan vi bruke resirkulert materiale. Dette reduserer CO2-utslippet, sparer energi og sørger for at vi utnytter allerede foredlede ressurser best mulig, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge. Grønt Punkts oppgave er å sikre finansiering av returordninger for all emballasje. I tillegg drifter de returordningene for drikkekartong, kartong- og plastemballasjeplastemballasje, drikke- og emballasjekartong. Deres målsetting er å få alle med på emballasjedugnaden og bidra til et bærekraftig samfunn. – Ressursene på jorda er begrenset, derfor er vi avhengig av å få disse inn i et kretsløp. Alle som kildesorterer bidrar inn i dette viktige kretsløpet, påpeker Røine.

Fortsatt bedrifter som ikke tar ansvar
Stortinget vedtok i 1995 at næringslivet selv skal ta ansvar for retur og gjenvinning av emballasjen de sender ut i markedet. Dette gjør de ved å bli medlem i Grønt Punkt. I dag har Grønt Punkt over 5 000 medlemmer, men fortsatt er det en del som ikke bidrar i miljødugnaden. – Dessverre er det fortsatt et stort antall bedrifter som ikke er med på å betale for returordningene for emballasjen de produserer. Slike gratispassasjerer legger regningen for gjenvinning over på dem som allerede er medlemmer. For å få et rettferdig system for alle er det viktig at alle tar ansvar, oppfordrer Røine. 20 år for en grønnere hverdag I år feirer Norge

20-årsjubileum for kildesortering
I år er det 20 år siden de første bransjeavtalene ble undertegnet og næringslivet dermed tok ansvar for emballasjen som sendes ut på markedet. Gjennom sitt medlemskap og dermed deltagelse i returordningene for emballasje bidrar Grønt Punkts medlemmer til en reduksjon på 400 000 tonn CO2-utslipp hver eneste år. Selv om Norge er i verdenstoppen når det gjelder gjenvinning, er det fortsatt et stykke igjen til mål. Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, håper på full oppslutning om emballasjedugnaden i 2014.? – Arbeidet Grønt Punkt gjør er viktig for å sikre at emballasjeavfall blir samlet inn og materialgjenvunnet. Næringslivet har tatt miljøansvar gjennom emballasjeavtalene og vi ser gode resultater, men det er potensial for å øke materialgjenvinningen utover dagens nivå. For å oppnå dette er det viktig at hver og en av oss sorterer emballasjeavfall og leverer det inn i returordningene, sier miljødirektør Hambro. (Pressenytt)