Salgsleder Inge Bildøy tar i mot store mengder spesialavfall til gjenvinningsanlegget i Knarrevik.

Salgsleder Inge Bildøy tar i mot store mengder spesialavfall til gjenvinningsanlegget i Knarrevik.

Norsk Gjenvinning A/S er med sine to avdelinger på Sotra og Mongstad den største aktøren innen avfallshåndtering og gjenvinning i Bergensregionen. På landsbasis samler selskapet inn over 1,5 millioner tonn avfall årlig fra over 40.000 kunder.

Av: Paul André Sommerfeldt

Norsk Gjenvinning mottar, klassifiserer og sorterer farlig avfall fra industri, handel, næringsliv og offentlig virksomhet. Konsernet er Norges største aktør innen gjenvinning og miljøtjenester og har en årlig omsetning på 4 milliarder kroner. På Vestlandet har Norsk Gjenvinning sitt hovedsete i Knarrevik på Sotra utenfor Bergen. I januar 2012 åpnet i tillegg «Mongstad Miljøpark» som er et totalanlegg for avfall og industritjenester. Anlegget er på hele 22.000 m² og utgjør en del av en større satsing på Nordhordland og aktiviteten på sokkelen utenfor.

Høy aktivitet på mottaket for restavfall

Høy aktivitet på mottaket for restavfall

20.000 tonn i året
I Knarrevik på Sotra har selskapet avdeling for industriservice, for mottak og håndtering av farlig avfall og for innsamling og behandling av stål og metaller. Selskapets kundegruppe er alle typer industribedrifter som har behov for sortering av avfall. Fordelt på de to avdelingene i Knarrevik og på Mongstad samles det inn i underkant av 20.000 tonn næringsavfall og farlig avfall i året.
– Dersom vi får en ny kunde, har vi møter sammen med dem og forteller om sortering. Vi må først få en avtale og har deretter opplæring på hvordan sortere avfall for å få ned kostnadene. Vi lager miljøstasjoner og prøver å gjøre det så enkelt som mulig, forteller Inge Bildøy som er salgsleder for region vest i Norsk Gjenvinning.

Tenker grønt
Som en hjelp til sine samarbeidspartnerne har Norsk Gjenvinning utviklet systemet «Grønt Ansvar» som er et web-basert rapporteringsprogram for oppfølging og dokumentering av miljøtiltakene på arbeidsplassen.
– Oppfølgingen går stort sett greit og vi gir beskjed dersom det er noe som skurrer, sier Bildøy. Blant prosjektene selskapet har gående er HMS-løsningen «No Entry» som har til hensikt å minimalisere personentring ved rengjøring av spyletanker.
– I praksis betyr det at en spylekanon settes ned i en tank som programmeres inn automatisk etter koordinater. I dag gjøres det helt manuelt og den nye løsningen vil bety mindre risiko og bedre miljø. Vi håper å få jobber på dette, sier salgslederen.

Byggingen av det nye produksjonsbygget er godt i gang og ventes ferdig til neste høst.

Byggingen av det nye produksjonsbygget er godt i gang og ventes ferdig til neste høst.

Ruster opp
Ved Norsk Gjenvinning sitt anlegg i Knarrevik jobbes det for tiden med å ruste opp anleggstomten med et nytt produksjonsbygg og nye kaifronter til en samlet kostnad på 22 millioner kroner. Det er Sigba Eiendom som står for investeringen. Med denne opprustingen vil Norsk Gjenvinning få et langt mer moderne mottak av næringsavfall.
– Det vil bety mer økonomisk drift og at man slipper å se «bosshaugen» siden alt vil bli innendørs. Det er noe vi har jobbet med lenge og hallen åpner trolig til høsten neste år, sier Bildøy.

I konkurranse  
Selv om Norsk Gjenvinning lokalt har tøff konkurranse fra selskaper som Vitec og Franzefoss, er bedriften preget av optimisme og høy aktivitet.
– Det er full fart egentlig. Vi prøver å ha så god kontroll som mulig og konkurransen gjør at vi skjerper oss til å gjøre ting bedre. «Alle» vil ha avfallet og vi prøver å ligge et hestehode foran med å tenke nytt, sier Inge Bildøy.

Tore Johannessen er driftsleder på farlig avfall og har full kontroll på anleggsområdet.

Tore Johannessen er driftsleder på farlig avfall og har full kontroll på anleggsområdet.