(F.v) Bjørn Gundersen og Trygve Rikstad viser fram kaianlegget - et av de mange fasilitetene som finnes ved sikkerhetsenteret.

(F.v) Bjørn Gundersen og Trygve Rikstad viser fram kaianlegget – et av de mange fasilitetene som finnes ved sikkerhetsenteret.

Arcos er et kurs og rådgivingsselskap, etablert i ishavsbyen Tromsø. Den 2. januar i år kjøpte selskapet «Tromsø Sikkerhetssenter» fra Troms fylkeskommune etter en offentlig anbudsrunde. Senteret, som blant annet består av brannstasjon, tankanlegg, sjøhus, brannfelt, kaianlegg, helikopterlandingsplass og egen helikoptersimulator, har åpnet nye dører for det relativt unge tromsøselskapet.

Av: HALLVAR AGERSBORG

– Vi har drevet siden 2007, da primært med ledertrening og rådgivning – ikke de praktiske kursene som krever utstyr. Men etter at vi kjøpte dette senteret har vi fått muligheten til øke tjenestetilbudet kraftig, forklarer Bjørn Gundersen, daglig leder i Arcos.

Nå, åtte år etter oppstarten, er Arcos totalleverandør innen sikkerhet og beredskap for offshore maritim virksomhet og petroleumsbransjen. Og med en komplett portefølje av sertifikater og godkjenninger har bedriften skapt seg en unik posisjon i landsdelen.

– Vi er det eneste selskapet i Nord–Norge som har dette omfanget av relevante godkjenninger, konstaterer driftssjef Trygve Rikstad.

Moderne fasiliteter

Et halvt år etter at nøklene til sikkerhetssenteret ble overlevert fra fylkeskommunen, er framtidsutsiktene lyse for tromsøbedriften. De store øvingsfasilitetene som ligger ved kysten, i et skjermet område rundt 10 minutter fra både sentrum og Tromsø lufthavn, gir tilgang på attraktive sjøområder og hele 12 mål tomt som kursdeltakere kan boltre seg i.

– Vi har allerede Norges mest moderne helikopterevakueringssimulator (HUET), og vi investerer i nytt utstyr. Nå skal vi holde «mann over bord»–kurs til havs. Vi har kjøpt hypermoderne navigasjonsutstyr på båtene. Da trenger vi ikke å ligge utenfor kaien som de fleste kurssenter gjør, men kan tilby havgående øvelser, forklarer Gundersen og Rikstad.

De arktiske forholdene nord for Polarsirkelen gir kursene til Arcos en unik effekt, spesielt i mørketiden som strekker seg fra slutten av november til begynnelsen av januar.

IMG_4665

Det maritime er størst

Arcos var bevisst på de dårlige tidene som rammer petroleumsbransjen da de vant anbudet for senteret i januar. Men selskapet føyer seg ikke inn i rekken av leverandører til olje– og gassnæringa som lider med petroleumsvirksomhetene.

– Oljebransjen ligger nede, og det var vi klar over da vi besluttet å overta. De er viktige kunder for oss, men ikke de viktigste per i dag. Det er tradisjonelle maritime aktører som Hurtigruten, Torghatten, offshore–rederier, og ikke minst fiskerinæringa, for å nevne noen, sier Gundersen.

Gundersen og Rikstad bekrefter at det dreier seg om flere rammeavtaler med det maritime, i tillegg til olje og gass. Ved siden av dette har Forsvaret vist seg som en viktig kunde, hvor forholdet potensielt kan utvikle seg fra samarbeid med Sjøforsvaret til å inkludere Hærens landstyrker. Arcos er også i prosessen med å posisjonere seg mot flere landbaserte aktører, eksempelvis hotellnæringa.

Gundersen og Rikstad legger ikke skjul på at de gode kundeforholdene skaper positive resultater for en bedrift i vekst.

– Vi tjener penger. Og jeg tror hovedgrunnen til det er at vi er bevisst på at alle er presset på pris om dagen. Man må gå ned i pris for å henge med i markedet, og det har vi også gjort. Men vi har aldri inngått kompromisser der vi risikerer å «kjøpe» oss arbeid. Vi har en klart definert smerteterskel og når vi kommer til den sir vi nei takk, understreker Gundersen.

_MG_1652

– Kvalitet kommer først

Arcos tror ingen er tjent med å kjøpe tjenester av en leverandør som ikke tjener penger. Rikstad forklarer at man først og fremst er avhengig av å ivareta egne arbeidsplasser, og peker på at deres ansvar som arbeidsgiver krever at de driver butikk som går i pluss.

Når Arcos har redusert priser har det vært avgjørende at dette ikke har påvirket standarden og kvaliteten på tjenestene de tilbyr.

– Vi er bygget opp på en godkjent kvalitetsnorm, og stiller krav til egne strukturer. Begynner man å dumpe priser i panikk fører dette til at man må begynne å fire på kravene, og dette vil ikke vi være kjent med, uttrykker Rikstad.

I motsetning til den generelle normen til sikkerhetssenter her til lands velger Arcos å satse på faste ansatte og heltidsstillinger, i stedet for å leie inn eksterne kursledere. Strategien deres går ut på å tilby gode arbeidsforhold, noe som gjør ledelsen trygg på at instruktørene innehar en kompetanse som er forenelig med nivået Arcos skal tilby i sine tjenester.

– Velg Tromsø!

Gundersen og Rikstad henvender seg ikke bare til kunder med nærliggende geografisk tilhørighet, og mener bedriftens posisjon er unik – ikke bare i de tre nordligste fylkene.

– Vi er ikke bare det største sikkerhetssenteret i Nord–Norge, men den eneste store totalleverandøren nord for Bergen. Dette kan vi si fordi de umiddelbare konkurrentene ikke har de samme godkjenningene og sertifiseringene som vi har, forklarer de.

Rikstad trekker særskilt fram at Arcos er godkjent kontrollforetak, med skipsgodkjenninger for laste– og fiskefartøy.

I en by som gjerne betegnes som landsdelshovedstaden i nord ligger alt til rette for at kursdeltakerne skal få mest mulig ut av oppholdet sitt.

– Det er attraktivt å komme til Tromsø. Vi har en hotellavtale med overnatting, full pensjon og transport til og fra sikkerhetssenteret hver dag. Hotellet ligger midt i sentrum, så på fritiden ligger alt til rette for at kursdeltakerne skal få oppleve Nordens Paris på egenhånd, sier Gundersen og Rikstad.

Tilbakemeldingene så langt har vært svært gode, og Arcos håper å generere ytterligere hotelldøgn på toppen av de rundt 4000 som den omsettes for årlig som et resultat av deres virksomhet. Og med spennende framtidsutsikter og planlagt ekspansjon innenfor nye markeder er det ingen grunn til å tvile på at Arcos skal vokse i tiden som kommer.

06042011434

_MG_2852