Intek Enteprise på Raufoss satser hardt på å komme ut av oljeskyggen de ligger i på Innlandet. Med systematisk kompetanseheving satser de på å få enda flere oppdrag i subsea-markedet.

RAUFOSS: Intek Enteprise AS på Raufoss har lang erfaring og en solid kompetanse på å utvikle verktøy og utstyr for industrien, både i Norge og i det internasjonale markedet. I fjor hadde bedriften et salg på 44,5 millioner kroner. 30 prosent av dette var rettet mot Subsea-markedet. Det vil si utstyr, verktøy og installasjoner til undervannsutbygging. Denne biten er noe de svært gjerne vil øke. – Vi har brukt mye tid og ressurser på kompetanseheving i bedriften, for å møte denne bransjen høye krav. Det ønsker vi selvsagt å ha noe igjen for, sier fabrikksjef Lennart Solli. Han mener omsetningen totalt bør økes med rundt 50 prosent i løpet av to år. I samme periode håper han at 50-60 prosent av omsetningen er relatert til subsea-markedet.

Vekst
– Subsea-markedet er i sterk vekst og vil være det i mange år framover. Innlandet har bare en prosent av dette markedet, men vi sitter på god kompetanse og er interessert i å øke den prosenten, sier Solli. Bedriften er med i en gruppe som heter Subsea Estnet, som har som mål å jobbe for at Østlandet kommer ut av oljeskyggen. I spissen for dette arbeidet står EAB Engineering AS på Gjøvik. – Vi jobber tett sammen med et felles mål om å få en større andel av markedet. Jeg har tro på at det skal være mulig med den kompetansen vi har, sier Solli. Kompetansehevingen Intek har gjennomført er for å tilpasse seg bransjens strenge krav til hvordan arbeidet skal utføres. Det er egne Norsok-standarder å gå etter når det gjelder sveising og overflatebehandling.

Flere muligheter
– Vi har gjort mye for å heve kompetansen til sveisere og de som jobber med overflatebehandling hos oss. Nå kan vi tilby sveising av flere materialkvaliteter og utfører overflatebehandling etter flere systemer, sier Solli. Så langt er bedriften kvalifisert for å sveise aluminium og rusfritt stål, i tillegg til karbonstål. De er også i gang med å kvalifisere seg til å sveise super duplex. – Vi har ansatt egen sveisekoordinator og skal i løpet av 2013 sertifiseres for sveisestandarden ISO 3834-2, som er den mest omfattende sertifiseringen, forteller Solli. Egen Frosio level III, malingsinspektør, er også kommet på plass.

Vil bli flere
Salgsleder Trond Bjerkeengen forteller at bedriften ikke tar på seg mer enn de er sikre på å få unna innen fristen. Forsinkelser er et ikke-tema i denne bransjen. Derfor har de vært på jakt etter flere sveisere og verktøymakere, slik at de på sikt kan gå over til to-skift. Per i dag er de 42 ansatte i bedriften, men målet er å bli noen flere. – Det er mangel på sveisere og verktøymakere. Det er en utfordring for oss. Allerede nå leier vi inn folk fra Sverige. Dette er folk vi selv har håndplukket. Så lenge vi ikke får tak i flere folk, får vi bare jobbet ett skift, forteller han. Bedriften har også inngått en avtale med tre bedrifter i Ungarn. De er i stand til å produsere litt større ting, men produksjonen skjer med tett oppfølging fra Intek. Vi har så langt satt bort en jobb dit. Det er et oppdrag på 33 tonn av en ordre på totalt 85 tonn, forteller Bjerkeengen.