Svolvær i ferd med å utvikle seg til Nord-Norges fremste service-havn når det gjelder alle fartøystyper med lengder opp til 200 meter, og havnesjef Kjell Hanssen håper enda flere næringsaktører ser det store potensialet havna har.

Havnesjef i Vågan kommune, Kjell Hanssen, lar blikket gli over Svolvær havn. Havnesjefen har gjennom flere tiår sett, og delvis ledet den enorme utviklingen Svolvær som havn har gjennomgått. Nå håper han at også næringsaktører sør i landet ser de mulighetene som ligger i Svolvær havn for næringsutvikling . Svolvær kan betegnes som verkstedhavn, som fiskerihavn, som servicehavn og som cruisehavn. Et maritimt kraftsenter i Nord-Norge. Nord-Norges største konsentrasjon av skipsverksteder ligger i byen. Man kan utfør service på alt fra små fritidsbåter til forsvarets skip. I havnens vestre del ligger en moderne tørrdokk, der båter opp mot 115 meters lengde kan håndteres. Verkstedene i Svolvær er i tillegg i stadig utvikling. Man søker hele veien etter muligheter for forbedringer. Det gode ryktet, de gode fasilitetene og den gode beliggenheten gjør at bedriftene stadig trekker til seg nye kundegrupper. Det siste er at Kystvakten har valgt Svolvær som sted for vedlikehold av sine båter. -Vi har et verkstedsmiljø der samarbeidet mellom det ulike aktørene er unikt, og de aller fleste oppgaver løses. Vågan Havnevesen legger også mye kraft i å videreutvikle det gode samarbeidet mellom kommunen og næringsaktørene, sier Hanssen.

Moderne servicehavn
Vågan som kommune har satset betydelig for å utvikle servicetilbudet i Svolvær havn. Målet er å være en komplett havn, med de tilbud som måtte etterspørres av alle typer båter og skip, både når det gjelder bunkring, reparasjoner og service. Havnen har etterhvert utviklet seg til å bli Nord-Norges største servicehavn, der maritime servicetilbud er knyttet sammen i egne nettverk. Svolvær har i tillegg besøk av flere cruiseskip gjennom året. Kommunen og havnevesenet er med i Lofoten cruise-nettverk, og snarlig reiser en delegasjon til Miami for å markedsføre Lofoten på cruisemessen der. – Vi hadde i løpet av fjoråret 8300 anløp av ulike fartøyer. Den aller største gruppen er naturlig nok fiskefartøyer. I vestre havn ligger også et av landets mest moderne pelagiske mottaksanlegg med produksjonskapasitet på over 600 tonn per. døgn. Et stort antall fritidsbåter gjester havna. Vi har derfor satset på å legge til rette for flere gjestedøgn blant de minste båtene. Servicebygg med toalett, dusj og vaskerom er etablert tett innpå byens torg, forteller havnesjefen.

Knutepunkt i Lofoten og Vesterålen (LO/VE regionen)
Det mangler ikke på planer og visjoner når havnesjefen forteller om Svolvær havns potensiale. – Svolværs beliggenhet gjør havnen interessant som knutepunkt for trafikk av ulike typer i LO/VE regionen. Med utgangspunkt i Svolvær og radius Lofotodden får vi en sirkel som dekker praktisk talt hele Lofoten og Vesterålen opp til Harstad/Narvik. Etter at Lofast åpnet ser vi for oss Svolvær havn som et framtidig senter for lossing av varer. Ikke bare til Lofoten, men hele LO/VE regionen, Ofoten og Sør-Troms. Godsbåtene kan med fordel losse i Svolvær, og viderebefordre varer med bil i regionen. Det vil gi en tidsbesparelse på inntil 12 timer i nordgående ruteforbindelse. Dette er noe vi kommer til å markedføre aktivt fremover, opplyser han.

Næringsaktører er velkomne
Vågan kommune står nå i startgropa med å utvikle et 450 dekar stort industriområdet i den sørvestlige delen av havna. Av dette disponerer havnevesenet ca. 50 dekar. Allerede til neste år ser havnesjefen for seg at arbeidet med en 350 meter lang industrikai igangsettes til en total prislapp på ca. 75 millioner kroner. Det mangler heller ikke på tanker i forhold til fremtidig oljeaktivitet. Og selv om han ikke tar stilling i spørmålet, så understreker han at Vågan kommune alltid vil være i posisjon og kan tilby egnede arealer for ilandføringsanlegg og eventuelt basefunksjon utenom Svolvær havn. – Vi er i beredskap dersom det blir aktuelt med leting eller utvinning av olje i området. Svolvær havn vil være en perfekt base for levering av varer og utstyr til oljevirksomhet, og en perfekt havn for supplybåter. Kjell Hanssen avslutter med å oppfordre interesserte aktører til å se nærmere på planene Vågan kommune har for den sørlige delen av Svolvær havn. -Vi håper ulike næringsaktører ser mulighetene og vil vurdere å etablere seg i området, og at de tar kontakt med oss. Vårt mål er at området skal bli et næringsmessig kraftsenter. I forbindelse med industrikaien ser vi for oss sjørettet virksomhet, mens det ellers i området kan etableres alle slags virksomheter. Mer informasjon om Svolvær havn finnes på www.vaganhavn.no