Widerøe er ikke lenger et fly- selskap bare for distriktene. Halvparten av selskapets virksomhet er regionale flyginger på stamrutenettet i Norge. I tillegg har Widerøe fire utenlands- destinasjoner.

Av: Hans Kristian Gentz

Norge er et langstrakt land med spredt bosetning, hvor selv de få som bor langt ute i distriktene skal ha et rimelig og godt flytilbud. Post, aviser og annen frakt som det haster med, skal kunne leveres omtrent på samme tid uansett hvor man bor. Derfor er det etablert et rutesystem med kortbaneflyplasser ute i distriktene, som stort sett betjenes av Widerøe.

Bredt spekter
Disse flyrutene transporterer ikke bare passasjerer og deres bagasje, men også store mengder post, aviser og reservedeler til biler, industri og oljevirksomheten. Det går også daglig mye medisiner, medisinske prøver, blomster og ferske sjøprodukter, i tillegg til dokumentforsendelser i forbindelse med toll, regnskap og anbud, som det haster med.

Helt avgjørende
Uten dette tilbudet ville post ikke kunnet leveres over natten alle steder, avisene ville ikke vært dagferske, vedlikeholdet av biler, båter og industri ville tatt lengre tid, man måtte ha større lagre av medisiner, tilbudet av blomster ville ha vært dårligere, og avsetningen på ferske sjøprodukter over lange avstander ville vært umulig. Uten flyfrakt er charter eneste alternativ.

Kostbare alternativer
Oljeindustrien er en stor bruker av flyfrakt. Uten ruteflyene ville man vært nødt til å chartre fly eller øke bruken av helikopter dramatisk, med langt høyere kostnader. I all industri er tid det samme som penger, hvis noe stopper opp. Widerøe alene har ca. 450 daglige avganger. Satt i system med rutene til andre flyselskap, gir dette flere tusen alternativer hver dag!

Henting og sporing
Tidligere var det vanlig at man kjørte til flyplassen selv for å levere og hente varer. I dag er det utviklet systemer for henting og levering på adresse. En stor fordel når tiden er knapp og bransjens ressurser er bundet opp i den daglige driften. Et velutviklet sporingssystem gjør det også lett å være nøyaktig oppdatert på hvor varen befinne seg til enhver tid.

Unikt rutenett
Widerøe har etablert svært effektiv logistikk, som møter stadig sterkere krav fra kundene. Widerøes rutenett er unikt i verdensmålestokk. Ingen andre land har et slikt nettverk av flyplasser med korte rullebaner, plassert ute i distrikter med bratte fjell, dype fjorder og tøffe værforhold. Mens andre flyselskap «flyr over været», flyr Widerøe ofte midt i det. Kort avstand mellom flyplassene gjør at man ikke kan fly høyt – noe som setter svært høye krav til pilotene.

Nattlig vedlikehold
Forsinkelser og kanselleringer koster flyselskapene dyrt. Derfor settes det svært mye inn på å gjøre disse avvikene så få som mulig. Det løses gjennom god planlegging og et progressivt vedlikehold som i hovedsak uføres om natten. Større vedlikehold må også tas på dagtid, for å få flyene i produksjon igjen så snart som mulig. Widerøe ble kåret til det beste regionale flyselskap i Europa i 2012 og vant prisen «ERA Gold Award».